رنگ چوب درخت گردو بر اساس منشا و قسمت مختلف چوب متفاوت است. رنگ قسمت بیرونی چوب از زرد تا خاکستری تا سفید خامه ای متغیر است. در قسمت داخلی چوب رنگ های قهوه ای روشن و تیره، خاکستری با رگه های تیره و قرمز دیده می شود.

چوب گردو مقاوم و با عمر زیادی است و در حالی که مقاومت زیادی هم در برابر ضربه دارد سنگین نیست و همچنین با چسب خوری و میخ خوری و ویژگی خمشی مناسبی که دارد برای ساخت مبلمان و وسایل دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.